Hij, de ster van de aarde die de weg wijst, de juiste eerlijke persoon na de gezegende Profeet (v.z.m.h.), de eerste sahabi (metgezel) die de  djannat werd toegezegd en de eerste van de vier kalief, de meest deugdzame persoon na de gezegende Profeet (v.z.m.h), zijn vriend in het grot, zijn reisgenot tijdens de hidjra, de aanhef van het goddelijke groet omdat hij de islam beschermt, de vriend van de Ware die terwijl hij rijkdommen bezat aan goud en zilver, naar het hiernamaals vertrok zonder iets achter te laten voor zijn kinderen, de persoon waarover de gezegende Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd, als ik onder de mensen een vriend zou nemen, zou ik zeker de gezegende Aboe Bakr (ra) nemen, die de vooraanstaande gids zal zijn van alle moslims tot op de dag des Oordeels.

Waarde Mu’ min die de metgezellen (Sahabi) volgen!

Gezegende Aboe Bakr (ra) die dezelfde leeftijd had als de gezegende Profeet (v.z.m.h), was een zeer geliefde, zachtaardige handelaar die bekend stond om zijn schone ethiek. 

Omdat hij de verkondigingen van de gezegende Profeet (v.z.m.h) zonder enig twijfel onmiddellijk accepteerde, werd hij “Sıddîq” genoemd; de aanleiding hiertoe was de volgende gebeurtenis:

De gezegende Profeet (v.z.m.h) vertelde, de volgende ochtend aan het volk, over zijn nachtelijke reis die hij de vorige nacht naar Masjid al Aqsa had afgelegd en wat hij had beleefd tijdens de Miraadj. Sommige ongelovigen haastten zich naar Aboe Bakr (ra) en zeiden tegen hem, “Heb je gehoord wat je vriend allemaal vertelt? Hij zou afgelopen nacht heen en weer zijn gereisd naar de Masjid al Aqsa, dat vertelt hij?” . Hierop vroeg Aboe Bakr, “Heeft de gezegende Profeet dit gezegd?” Toen zij antwoordden met,”Ja, Hij zegt het”, reageerde hij met de volgende woorden,  “Indien Hij het heeft gezegd, dan is het absoluut de waarheid”. De ongelovigen die verbaasd waren, zeiden, “Wat wil je nu zeggen, dat je gelooft dat Mohammed in één nacht naar de Masjid al Aqsa is gereisd en deze ochtend is teruggekeerd naar Mekka?”. Aboe Bakr (ra) antwoordde, “Ja. Bovendien geloof ik er ook in dat Hij dag en nacht berichten overbrengt van  Allah” en met deze woorden manifesteerde hij zijn eigenschap van siddiq.

Gezegende Aboe Bakr (ra) zette al zijn middelen in op de weg van Allah en kocht alle slaven in Mekka vrij die vanwege hun geloof door hun  ongelovige heren werden gemarteld. Een van hen was de aartsvader van alle moo’azzin, de gezegende Bilal (ra).

Laten we naar gezegende Omar luisteren over zijn vrijgevigheid: “Op een dag gebood de gezegende Profeet ons om sadaqa te geven. Op dat moment had ik veel bezittingen. Ik zei toen tegen mijzelf, “Indien er in de wedijver om het goede te doen een dag is waarop ik de gezegende Aboe Bakr (ra) voorbij kan streven, dan is die dag, wel vandaag” en bracht de helft van mijn bezittingen. Onze gezegende Profeet (v.z.m.h) vroeg aan mij,: -Wat heb je achtergelaten voor je kinderen?. -Zoveel als ik gebracht heb, heb ik voor hen achtergelaten, zei ik. Hierna kwam Aboe Bakr. Hij had zijn hele bezit meegebracht. Onze Gezegende Profeet (v.z.m.h) vroeg hem ook, -Wat heb jij voor je kinderen achtergelaten?. Aboe Bakr antwoordde, -Ik heb voor hen Allah en Zijn Profeet achtergelaten. Toen zei ik, “Het is onmogelijk, ik zal er nooit in slagen om Aboe Bakr voorbij te streven.”

Zijn vrijgevigheid die hij uitvoerde om de Islam te verspreiden en te verheffen, reikte bij de bezitter van deze religie en hij ontving van de Ware Schepper een oproep. Op een dag was de gezegend Rasul van Allah (v.z.m.h) met Zijn vrienden aan het praten. Aboe Bakr (ra) was er ook bij. Hij had een kleed over zich waarvan hij de uiteinden aan elkaar had geknoopt met een doorn. Op dat moment kwam Djibril (as) en onze gezegende Profeet (v.z.m.h) richtte zich op Aboe Bakr en zei, -Oh Ebâ Bakr, Djibril (as) brengt jou de groeten van Allah en zegt dat de Ware Schepper vraagt,”Is Aboe Bakr in deze armlastige toestand tevreden over mij of is hij dat niet?”. Gezegende Aboe Bakr antwoordde hierop met de woorden, -Hoe kan ik ontevreden zijn over Mijn Schepper? Ik ben zeker tevreden over Mijn Heer, ik ben absoluut tevreden over Mijn Schepper en hij begon te huilen.

Deze persoon, die toen hij moslim werd tot de rijke mensen van Mekka behoorde, had bij zijn

overlijden, terwijl hij als de kalief van de Islamitische Staat had gefungeerd, niets anders dan een waterkruik achtergelaten aan zijn kinderen.

Waarde broeders in Religie!

We starten met de “Maand van de Sahabi (Metgezellen)”, waarin wij om onze religie nog beter te begrijpen van september tot mei, elke maand in onze moskeeën van de regio Deventer, een andere metgezel verwelkomen als gast.  Onze gast van deze maand is de gezegende Aboe Bakr (ra) uit wiens leven we hierboven voorbeelden hebben genoemd en wiens vriendschap met onze gezegende Profeet in de Koran is bevestigd. In dit kader nodig ik u allen uit om gezegende Aboe Bakr (ra) te leren kennen en hem beter bekend te maken en spreek de smeekbede uit dat onze Ware Schepper ons en ons nageslacht tot metgezellen zal laten verworden.

Dr. Mehmet MALKOÇ
Attaché Religieuze Diensten
09.09.2012

Muslim, Fadâilu’s-Sahabe, 7.
Said Havva, el-Esas fi’s-Sünne, III/1549.
Yusuf Kandehlevî, Hayatü’s-Sahabe, 1/63-64.
Yusuf Kandehlevî, gen.werk, II/150.
Yusuf Kandehlevî, gen.werk, 1/326-327.
et-Tevbe, 40.