Tekst speech ten behoeve van de Iftar Islamitische Stichting Nederland

Tim Noordhof, 11 juli 2015

Goedenavond dames en heren,

Logo_VluchtelingenWerkMijn naam is Tim Noordhof. Ik ben hier namens Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Ik vind het bijzonder en een eer dat ik hier vanavond kort tot u mag spreken. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik deze gelegenheid van vreugde, de Iftar, en daar onderdeel van te mogen zijn, buitengewoon bijzonder vind. Ik dank u daar dan ook van harte voor.

Wij zijn hier vanavond met een aantal mensen van VluchtelingenWerk aanwezig omdat de Islamitische Stichting Nederland en VluchtelingenWerk vorige week hebben afgesproken om samen te gaan werken. En onze aanwezigheid op deze Iftar is ons eerste initiatief van deze samenwerking. Graag wil ik vanavond twee dingen onder uw aandacht brengen, die voor vluchtelingen in Nederland van levensbelang zijn.

De Islamitische Stichting Nederland heeft ons, VluchtelingenWerk, onlangs benaderd omdat zij als een van de grote maatschappelijke organisatie in Nederland, net als VluchtelingenWerk verantwoordelijkheid wil nemen voor een stúkje van de oplossing van één van de grootste tragedies die op dit moment in de wereld plaatsvinden. Wij allen zien dag in dag uit de verschrikkelijke gevolgen van alle oorlog in de wereld, in Syrië, in Irak, in Soedan, Somalië en ga zo maar door. Nooit eerder waren zoveel mensen wereldwijd op de vlucht voor het geweld van oorlogen. De Verenigde Naties lieten een paar weken geleden weten dat op dit moment bijna 60 miljoen mensen op de vlucht zijn, verdreven van huis en haard, bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder. Op dit moment komt de grootste groep vluchtelingen uit Syrië, naar schatting bijna 4 miljoen mensen.

In zo’n wereld is het bijzonder, maar ook noodzakelijk dat gewone mensen opstaan om hulp te bieden.

VluchtelingenWerk Nederland is een vrijwilligersorganisatie en komt al ruim 35 jaar op voor de rechten van vluchtelingen die naar Nederland vluchten en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Wij ondersteunen vluchtelingen tijdens hun asielprocedure. En als vluchtelingen hun felbegeerde verblijfsvergunning hebben gekregen dan ondersteunen wij hen bij hun eerste stappen in onze samenleving. Dat doen wij met vrijwilligers, op dit moment ongeveer 7500 in heel Nederland. Deze vrijwilligers doen van alles. Ze geven informatie over de asielprocedure, begeleiden bij het invullen van de eindeloze formulieren, ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een plaats op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De vrijwilligers zijn bovenal het menselijke gezicht van onze samenleving naar vluchtelingen. Ze tonen dat er wérkelijk bescherming is voor mensen die onder de meest vreselijke omstandigheden hun familie, vrienden, stad en land hebben moeten verlaten, een ongewisse toekomst tegemoet. Vrijwilligers zorgen ervoor dat vluchtelingen zich thuis kunnen gaan voelen in hun nieuwe land, enerzijds door daadwerkelijk hulp te bieden en anderzijds door er simpelweg voor hen te zijn en hen zo het gevoel te geven dat ze welkom zijn.

U weet allemaal dat de meeste vluchtelingen een veilig heenkomen zoeken in de regio. Zo worden veruit de meeste vluchtelingen uit Syrië opgevangen in Turkije, Libanon en Jordanië. Maar met zoveel mensen op de vlucht kán niet iedereen in die paar landen worden opgevangen. Je ziet dan ook dat veel mensen de gevaarlijke overtocht naar Europa maken. U kent de vreselijke beelden van de gammele bootjes op de Middellandse Zee, de rampen, de vele doden die dat tot gevolg heeft. U weet van de ontberingen die deze mensen moeten doorstaan in hun zoektocht  naar bescherming en veiligheid. Ook Nederland heeft de afgelopen jaren  te maken met de gevolgen van de toename van het aantal mensen dat op de vlucht is: het is lang geleden dat er zoveel vluchtelingen naar Nederland kwamen om hier asiel aan te vragen.

U begrijpt dat dat ook betekent dat  er voor VluchtelingenWerk en haar vrijwilligers veel werk te doen is. De vrijwilligers maken overuren. Het is alle hens aan dek. Maar gelukkig is de betrokkenheid van de vrijwilligers enorm. Vol energie zetten zij zich in. En gelukkig lukt het ook nog steeds om nieuwe vrijwilligers te vinden, omdat zovelen weten dat een welkom voor vluchtelingen nu van groter belang is dan ooit.

U bent hier vanavond met heel veel mensen samen voor deze iftar. En een van de vragen waarmee ik dan ook vandaag voor u sta is: voelt u zich aangetrokken tot de gedachte dat u uw eigen steentje kunt bijdragen aan de bescherming van vluchtelingen, dan nodig ik u van harte uit om zich aan te melden als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk. U zult dan zien hoe het is, hoe het voelt om écht het verschil te mogen maken in  het leven van een vluchteling. Op alle tafels liggen folders met meer informatie en ook op onze website kunt u heel veel informatie vinden over wat u als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kunt doen.

Maar er is nog een tweede reden dat ik hier voor u sta. Ik zal daar kort over zijn, omdat ik u een filmpje wil laten zien, dat meer vertelt dan woorden kunnen zeggen.

Veel vluchtelingen maken de overtocht naar Europa en Nederland noodgedwongen alleen, zonder hun vrouw, hun kinderen, vader of moeder. De overtocht is te duur, maar vooral te gevaarlijk om met het hele gezin te ondernemen. Als zulke mensen, na een inspannende asielprocedure hun verblijfsvergunning krijgen, is er vaak nog maar één ding waaraan ze kunnen denken: hun gezin, hun vrouw, hun man, hun kinderen en het gevaar dat zij op dat moment nog lopen. Zonder hen kan van werkelijke bescherming, van werkelijk veilig zijn, van geluk… geen sprake zijn.

Gelukkig bestaat in Nederland het recht voor vluchtelingen om hun vrouw en kinderen over te laten komen naar Nederland. Maar een gezinshereniging brengt hoge kosten met zich mee die voor een vluchteling meestal niet op te brengen zijn.  Daarom heeft VluchtelingenWerk een fonds opgericht – het Vluchtelingenfonds – dat geld inzamelt om in de kosten van gezinshereniging te voorzien.

U begrijpt dat met de grote aantallen vluchtelingen van de afgelopen jaren ook het aantal gezinsherenigingen enorm is toegenomen. De kosten die daarmee gepaard gaan zijn dusdanig hoog dat wij alles op alles moeten zetten om voldoende middelen te verzamelen. Dat is dan ook de tweede reden waarom ik hier voor u sta.

Op uw tafels vindt u bakjes waar u uw welkome giften in kunt doen, zodat met uw steun vluchtelingen zich kunnen herenigen met hun vrouwen, hun mannen en hun kinderen.

Hartelijk dank voor uw aandacht en voor uw gulle giften.