Wat is Religie?

Religie is een systeem van goddelijke wetten en regels dat aan verstandige mensen, via hun eigen wil, gelukzaligheid en vrede in de wereld en in het Hiernamaals biedt. 

Religies worden in drie groepen verdeeld:

1) De Ware Religie: De profeten die door Allah zijn gezonden hebben de ware Religie aan de mensen bekendgemaakt. De ware Religie is tot de dag van vandaag onveranderd en altijd ongeschonden, onaangetast gebleven. De enige religie die deze kenmerken bezit is onze religie, de Islam.

2) Geschonden Religies: De profeten die door Allah zijn gezonden hebben de ware Religie aan de mensen bekendgemaakt. Echter, de mensen hebben deze later veranderd. Hiermee is de orginele religie verloren gegaan, geschonden.

3) Verzonnen Religies: Mensen hebben religies verzonnen die niets te maken hebben met de door profeten verkondigde religies.

De eerste mens, genaamd Adam (vrede zij met hem), is eveneens de eerste profeet.
De eerste religie van de mensheid is de ware Religie. Alle profeten die van Adam tot en met Jezus hebben geleefd hebben aan de mensen het geloof in de eenheid van Allah verkondigd en aan hen geleerd hoe je Allah dient te aanbidden. De fundamenten van het geloof en de religieuze voorschriften die door de profeten zijn verkondigd zijn in de loop der tijden veranderd en hebben hun oorsprong verloren.

Hierop heeft de Almachtige Allah, middels de laatste profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) aan alle mensen de laatste en perfecte religie, de Islam, gezonden. De Islam is nu de enige ware religie. De verzonnen religies hebben bij Allah helemaal geen waarde. In het aangezicht van Allah is alleen de islamitische religie aanvaardbaar. Dit gegeven wordt in de Koran door Allah, de Almachtige, als volgt verteld:

“Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam.” (3:19)

“En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem worden aanvaard en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” (3:85)