Kenmerken van de Islam

1) De Islam is de laatste religie. Er zal geen religie meer komen na de Islam en de wetten zullen voortgaan tot aan de Dag des Oordeels. De profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), die de Islam aan de mensen heeft bekendgemaakt, is tevens de laatste profeet. Na hem zal er geen andere profeet meer worden gezonden.

2) De Islam is een universele religie. De religies die de vorige profeten hebben verkondigd, waren bestemd voor bepaalde volkeren, terwijl de Islam naar alle volkeren van de wereld is gezonden.

3) De voorschriften van de Islam voorzien op een uitstekende manier in de behoeften van alle mensen. Vanwege deze reden is er geen behoefte aan een andere religie.

4) De Islam bevestigt alle boeken van Allah die eerder zijn neergedaald, en eveneens de verschijning van alle eerdere profeten die door Allah zijn gezonden.

5) De Islam heeft de wetten ingetrokken van eerdere religies, welke door eerdere profeten zijn verkondigd. Deze zijn immers naar specifieke volkeren en voor een bepaalde tijd gezonden. De Islam daarentegen is een religie die naar alle volkeren is gezonden en die zal tot aan de Dag des Oordeels onveranderd blijven.