Het doel van Islam

De geboden die de Islam heeft gebracht, getuigen van een streven naar de gelukzaligheid van de mensen. Degenen die handelen in overeenstemming met deze geboden zullen zowel in deze wereld als in het Hiernamaals de gelukzaligheid verdienen.

De geboden van de Islam worden verdeeld in drie groepen:

1) Īmān (geloof): Door te geloven in de fundamenten van het geloof voorziet de mens zich van zijn geestelijke voeding, wordt zijn hart weerhouden van verkeerde overtuigingen, wordt dit hart versiert met het juiste geloof en zal de mens op die wijze de juiste waarde verkrijgen. 

2) Amal (praktijk-daden): Daden zijn handelingen die mensen verrichten. Er zijn twee soorten voorschriften over daden:

  1. a) Aanbiddingsplichten jegens Allah
  2. b) Geboden omtrent de omgang van mensen onderling

3) Akhlāq (gedrag): Geboden die onze gedachten en gedragingen tegenover andere mensen bepalen.