Vrede en geluk met Iman

De mens is een samengevoegd dat bestaat uit lichaam en ziel. Zoals het lichaam behoefte heeft aan eten en drinken, zo heeft ook onze ziel behoefte aan spirituele voeding.

De belangrijkste voeding voor de ziel is een stevig geloof. De mens die in Allah gelooft en zijn vertrouwen in Allah heeft gesteld, heeft voor zijn geestelijke voeding een grote kracht verkregen. Immers, de mens heeft altijd behoefte aan de hulp van Allah. Je verbinden met de Almachtige vormt een bron van gemoedsrust en vertrouwen, waar we allemaal behoefte aan hebben.

De Almachtige Allah zegt het volgende:

“Weet dan, het is door het gedenken van Allah dat de harten tot rust komen.” (13:28)

Īmān bevrijdt de mens uit eenzaamheid en ledigheid. Iman is de voeding van onze ziel en het licht van ons hart. De ziel van een ongelovige krijgt geen voeding, zijn hart is verduistert en is verstoken van grote ondersteuning.

De mens ondervindt tijdens zijn leven verschillende moeilijke situaties. Op zulke momenten zullen de gelovigen, die met het hart aan Allah verbonden zijn, niet in wanhoop geraken. Zij zullen hun toevlucht bij Allah zoeken. Zij zullen vertrouwen op Allah en met geduld wachten op de afloop. Als iemand zich met liefde en respect hecht aan de Almachtige Vriend (Allah), zal hij gelukkig worden.

Mensen die niet geloven zullen in dergelijke situaties in wanhoop geraken. Ze worden gekweld door onrust. Ze hopen de rust te vinden in drank en in het gebruik van drugs, terwijl ze juist daardoor worden meegesleept naar grotere problemen. Ten gevolge van deze ontwikkeling verliezen ze zowel de gelukzaligheid van de wereld, als het geluk van het Hiernamaals.