Het woord van de tawhid

tawhid

Uitspraak: “Lā ilāha illallāh, Muḥammadun Rasūlullāh.”

Vertaling: “Er is geen andere god dan Allah. Mohammed (vrede zij met hem) is de boodschapper van Allah.”

De SJAHĀDA

sjahda

Uitspraak: “Asjhadu an lā ilāha illallāh, wa asjhadu anna Muḥammaden abduhī wa raluh.”

Vertaling: Ik getuig dat er geen god is dan Allah, en ik getuig dat Mohammed (vrede zij met hem) de dienaar en de boodschapper van Allah is.