Profeetschap en behoeftes jegens de profeten

De vierde van de zes verplichtingen van het īmān is om te geloven in de profeten. Het profeetschap is een plicht tussen Allah en de mensen. Allah kiest Zijn beste dienaren die waardig worden bevonden uit voor deze taak. De profeten zijn gezonden voor het geven van leiding aan de mensen; deze hebben behoefte aan een dergelijke leiding.

Immers, zelfs als mensen met het eigen verstand het bestaan van Allah kunnen begrijpen, zullen ze nooit in staat zijn om Zijn hoge eigenschappen te begrijpen.

Ze zouden niet kunnen weten hoe Allah aanbeden moet worden. Ze zouden niet in staat zijn om het leven van het Hiernamaals te begrijpen. Ze zouden ook niet weten aan wie de beloning zal worden toegekend of wie de bestraffing zal ondergaan. Tenslotte, mensen zouden ook niet weten hoe ze de gelukzaligheid van het Hiernamaals zouden kunnen verdienen.

De Almachtige Allah heeft daarom profeten de taak gegeven om mensen de waarheid te onderwijzen en de wegen getoond om in zowel deze wereld als in het Hiernamaals gelukkig te zijn.