De vorming van de laatste profeet mohammed (vrede zij met hem)

De Almachtige Allah zegt het volgende:

“Hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten.” (33:40)

Onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de grootste en de laatste der profeten. De Islam, die profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft verkondigd, is de laatste religie.

De Koran die door Allah is gezonden, is een boek dat de hele mensheid oproept. De Koran is het laatste boek van Allah. De poort tot het profeetschap is gesloten met de komst van profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij is de profeet van alle volken op de aarde. Deze waarheid wordt in de Koran openlijk vermeld.

Voorafgaande profeten waren tot bepaalde gemeenschappen gezonden. Zij geleken kaarsen die de binnenkant van een huis verlichten. Maar onze Profeet die aan de hele mensheid is gezonden, is als de zon die de wereld verlicht. Er is geen behoefte aan kaarsen nadat de zon is opgekomen.