De namen van de profeten die in de heilige Koran staan vermeld

De eerst mens genaamd Ādam (vrede zij met hem) is de eerste profeet en de geliefde Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) is de laatste Profeet. Tussen deze twee profeten zijn vele andere profeten verschenen. De namen van vijfentwintig profeten worden in de Koran vermeld. Maar er zijn meer profeten in aantal. Wij geloven in de profeten die in de Heilige Koran zijn vermeld, samen met de andere profeten, waarvan het aantal tot de kennis van Allah behoort.

Dit zijn de namen van de profeten die in de Koran zijn vermeld:

Ādam, Idrīs, Nūh, Hūd, Sālih, Lūt, Ibrahīm, Ismaīl, Ishāq, Ya‘qūb, Yūsuf, Shu’ayb, Hārūn, Mūsā, Dāwūd, Sulaymān, Ayyūb, Zulkifl, Yūnus, Ilyas, Al-Yasa‘, Zakariyyā, Yahyā, Īsā, Muhammed (vrede en zegeningen zij met hem)