De bijzonderheden van onze profeet

De Almachtige Allah zegt het volgende:

“En Wij hebben jou niet anders gezonden aan de gehele mensheid dan als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.” (34:28)

“Zeg: ‘O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen.’ ” (7:158)

Wij, als moslims, geloven in alle profeten zonder enig onderscheid. Maar onze Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft een superieure plaats en bijzondere eigenschappen te midden van de andere profeten. 

Deze belangrijkste eigenschappen zijn als volgt:

1) Onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) is de meest geliefde dienaar van Allah. Hij is “de grootste en de meest waardevolle” onder de schepsels.

2) Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste profeet. Na hem zal er geen andere profeet komen.

3) Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de profeet van alle mensen. De profeten voor Mohammed zijn naar bepaalde volken gezonden. De andere profeten waren voor een bepaalde tijd gezonden.

4) Mohammed heeft de tijd van het profeetschap op zich genomen, tot aan de Dag des Oordeels. De taken van de andere profeten betroffen voor een bepaalde tijd.

5) De religie die de profeet Mohammed heeft verkondigd zal voortgaan tot aan de Dag des Oordeels.