Vertrouwen (tawakkul) en werken

Tawakkul” betekent het vertrouwen en het verbinden naar Allah toe van alle inspanningen vanuit zichzelf te hebben verricht een bepaalde zaak en vervolgens het resultaat van Allah verwachten.

Laten we dit met een voorbeeld uitleggen:

Een boer die een goed product wil krijgen uit zijn veld; zal als eerst zijn akker ploegen en vervolgens de zaadjes zaaien. Vervolgens zal de boer zijn mest op het land gooien en begieten met water indien dat nodig is. Hij zal alle voorzorgsmaatregelen nemen om zijn oogst te beschermen, om vervolgens de rest aan Allah over te laten door in Hem te vertrouwen. Immers de boer heeft alles volgens zijn vermogens gedaan. Nu zal de boer op Allah vertrouwen voor de groei van zijn oogst en het leveren van zijn producten. Hij zal het resultaat van Allah verwachten. Dit is de ware tawakkul.

Het is geen tawakkul om een zaak verricht te hebben zonder ervoor gewerkt te hebben. Dit is een verkeerde gedachte, die bij een moslim ongepast is.

Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) gaf het volgende antwoord aan een man die zijn kameel buiten had losgelaten:

“Bind eerst uw kameel, vertrouw daarna op Allah.”

Het blijkt uit de heilige woorden van profeet Mohammed (vrede zij met hem) dat een moslim eerst alle mogelijke manieren moet uitproberen en daarna op Allah moet vertrouwen.

Net zoals de vijf dagelijkse gebeden en het vasten religieuze geboden zijn, is het werken om levensonderhoud te verdienen ook een plicht die een aanbiddingswaarde met zich meedraagt.

De Almachtige Allah beschrijft dit als volgt:

“En wanneer het gebed (Jum’agebed) is beëindigd, verspreid jullie dan op de aarde en zoek de gunst van Allah.” (62:10)

Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft laten weten dat het zoeken naar halāl inkomen fard-wājib (verplicht) is.

Geliefde Omar zegt het als volgt: “Laat niemand zich weerhouden om zijn voorziening te zoeken en vervolgens: ‘O Mijn Allah, schenk mijn voorziening’ zeggen. Hij weet dat er noch goud, noch zilver uit de hemelen vallen.”

Het blijkt dat werken een gebod en een taak van een moslim is. We moeten ons best doen om een klus te klaren. We moeten proberen om met al onze kracht te werken. Daarna moeten we op Allah vertrouwen en verwachten het succes te bereiken.