Het belang van het werken in de islam

Het doel van de laatste en meest perfecte religie, de Islam, is het bereiken van het geluk van de mensen. Dit geluk is niet eenzijdig of onevenwichtig.

De Islam heeft de wegen laten zien om in deze wereld en in het leven van het Hiernamaals gelukkig te zijn. Het geluk van de wereld en van het Hiernamaals is te verkrijgen door ervoor te werken. Om deze reden moet een moslim aan beide werken. Ook is het ons religieuze gebod om voor de wereld te werken en het geluk daarin te verdienen. De Almachtige Allah zegt in de Koran: “En dat de mens slechts dat krijgt waarnaar hij gestreefd heeft.” (53:39)

Door dit vers heeft Allah ons het belang van het werken doen weten. Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft het volgende overgeleverd:

“Het beste eten wat een persoon kan eten, is het eten dat met de hand is verdiend (door ervoor te werken). Ook profeet Dāwūd (vrede zij met hem) bracht zijn tijd werkend door.”

Onze religie hecht een groot belang aan werken. Werken om halāl te verdienen wordt als een vorm van aanbidding gewaardeerd. Op een dag zagen de metgezellen dat er een sterke man langs onze Profeet (vrede zij met hem) liep. Hierop zeiden de metgezellen:

– O Boodschapper van Allah! Als deze man maar op de weg van Allah zou werken!

Hierop zei onze Profeet: “Deze man zal zich op de weg van Allah bevinden als hij zijn huis uit is gegaan om brood voor zijn kleine kinderen te verdienen. Deze man zal zich nogmaals op de weg van Allah bevinden als hij zijn huis uit is gegaan om aan de behoefte van zijn oude moeder en vader te voldoen. Deze man zal zich nogmaals op de weg van Allah bevinden als hij zijn huis uit is gegaan om zijn eigen brood te verdienen. Deze man zal zich op de weg van de Satan bevinden als hij zijn huis uit is gegaan om op te scheppen.”

Twee verplichtingen van de vijf zuilen in de Islam zijn om de zakāt (bijdragen aan de behoeftigen-armenbelasting) en hadj (bedevaart naar Mekka) te verrichten. Dit is een aanbidding waaraan de rijke moslims moeten voldoen. Rijkdom wordt verkregen door te werken. Een werkende mens is een goede (gunstige) mens. Een werkende mens zal door zijn werk nuttig zijn voor zichzelf, zijn gezin en ook voor zijn volk.

Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft overgeleverd: “De besten onder de mensen zijn degenen die nuttig zijn jegens de mensen.” en heeft daarmee deze waarheid uitgelegd.

Een moslim moet voor de wereld werken alsof hij nooit zal sterven, en voor het Hiernamaals voorbereiding treffen alsof hij morgen zal sterven.

Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft voortdurend werken geadviseerd. Profeet Mohammed zegt als volgt: “Degene die twee identieke (gelijkwaardige) dagen heeft, is misleid.”

Hiermee wil ons profeet dat de moslims elke dag een stap verder moeten gaan. Een man uit Medina kwam naar onze Profeet (vrede zij met hem) en vroeg om hulp. De Boodschapper van Allah vroeg hem:

-“Heeft u niets in uw huis?”, vroeg de Profeet. De man antwoordde:

-“We hebben een deken die we aan de ene zijde op ons nemen en een deken die we op de grond leggen en een pot waar we water uit drinken.”

Onze Profeet (vrede zij met hem) antwoordde het volgende:

-“Ga naar huis en breng ze naar mij”, zei de profeet (vrede zij met hem).

De man bracht wat hij had. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) vroeg hem:

-“Wie wil deze spullen kopen?”

Eén van de moslims antwoordde:

-“O Boodschapper van Allah, ik zal deze voor één dirham (geldmunt) kopen.”

-“Is er iemand die meer wil geven?”, vroeg de profeet (vrede zij met hem).

Een andere moslim zei:

Ik zal er twee dirham voor geven. Onze profeet (vrede zij met hem) gaf deze spullen aan die man. Vervolgens wendde hij zich naar de man die onze Profeet (vrede zij met hem) om hulp had gevraagd:

-“Haal eten voor uw huis met één geldstuk (dirham) en koop een bijl met het andere geldstuk en breng ze vervolgens naar mij.”

Onze profeet (vrede zij met hem) zette met zijn eigen handen een handvat om de bijl en zei:

-“Kom op, ga en kap wat hout uit de berg en verkoop ze. Ik wil u vijftien dagen hier niet zien.”

De man kwam na vijftien dagen terug. Tien dirham had hij verdiend. Hij had met een gedeelte van het geld eten en met het andere deel kleren gekocht. Hierop zei onze Profeet (vrede zij met hem):

-“Werken is beter dan bedelen. Want de bedelaars zullen op de Dag des Oordeels een zwarte vlek op hun gezichten hebben.”

Met deze heilige woorden heeft onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) de manieren laten zien om in de wereld en in het Hiernamaals gelukkig te zijn.

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft het volgende overgeleverd:

“Het beste onder jullie; is degene die de wereld niet voor het Hiernamaals zal verlaten en het Hiernamaals niet voor de wereld zal verlaten. Degene die voor beide werkt en die geen last is voor de medemens.”

In dat geval hoort een moslim zowel voor de wereld als in het Hiernamaals te werken. Hij dient elke dag een stap vooruit te gaan. Dit is het gebod van onze religie.