De voordelen van het geloven in het lot

Een mens die in het lot gelooft weet heel goed dat alles in het universum met de wil van Allah heeft plaatsgevonden en dat aan hemzelf een keuzevrijheid is gegeven om zaken te verrichten. Iemand die over dit geloof beschikt, zal met al zijn vermogens werken om succes te behalen. Hij zal voor niets afschrikken. Hij weet dat Allah datgene zal scheppen waar hij zich met zijn eigen wil en kracht heenwendt om een handeling verrichten en vervolgens daarin zal welslagen.

De mens gebruikt zijn keuzevrijheid voor goede zaken, omdat hij weet dat hij verantwoordelijk zal worden gehouden voor zijn daden die hij met eigen wil heeft verricht. Hij zal zich weerhouden van de daden die de bestraffing zullen vereisen. Op deze manier verhoogt het lot de kracht van de mens om te werken. Het lot geeft de persoon ook een gevoel van verantwoordelijkheid.

Een persoon die in het lot gelooft wordt niet in wanhopig wanneer hij in een toestand geraakt waarin hij niet succesvol in het werk is, of in gevallen wanneer een ramp hem treft. Zijn moreel zal niet verslechteren. Dat komt omdat er een doel en een wijsheid in het werk van Allah is. En mede omdat de mens weet dat hij niet is geschapen als een schepsel met onbeperkte vermogens en daardoor niet verantwoordelijk zal worden gesteld bij zaken waar zijn kracht niet aan voldoet.

Iemand die in het lot gelooft, zoekt onderdanig zijn toevlucht bij het oordeel van Allah. Dit geloof geeft een mens rust en vermindert zijn verdriet.

Het geloof in het lot leert ons dat alles in het universum volgens een plan en een doel is geschapen. Het leert ons dat alles een reden heeft.

Met behulp van dit geloof zal de mens manieren en redenen onderzoeken om het succes te bereiken en proberen te voldoen aan de plichten die hiervoor benodigd zijn.