De verantwoordelijkheid van de mens

De Eerste: De zaken die zonder de eigen wil van de mens door Allah zijn geschapen. Het trillen van de hand vanwege een ziekte, de werking van het hart, een korte lengte zowel als een lange lengte. Dit zijn dingen die rechtstreeks, met de wil van Allah zijn geschapen. De mens is niet verantwoordelijk voor deze zaken.

De Tweede: De zaken die door Allah zijn geschapen met de eigen wil van de mens. De zaken die de mens met zijn eigen wil doet, zoals zitten, staan, lopen, en de dingen die de mens met zijn handen en andere lichaamsorganen verricht. De mens is verantwoordelijk voor deze zaken.

Allah heeft alles gewaardeerd en geschapen. Echter, heeft Allah de mens een eigen wil gegeven ten aanzien van het uitvoeren van enige zaken; Allah heeft de mens een eigen keuzevrijheid gegeven.

Met deze wil kan de mens het goede kiezen. Allah zal het goede scheppen als hij zijn vermogens gebruikt om dit te doen. Allah zal het slechte scheppen als de mens zijn vermogens gebruikt om het slechte te verkiezen.

Het blijkt dus dat Allah datgene schept wat de mens wil verrichten. ‘’Het goede en het slechte is van Allah’’. Namelijk: ‘’Het goede en slechte is met de schepping van Allah’’.

De reden waarom de mens aansprakelijk wordt gesteld voor zijn verrichte daden is omdat hij deze keuzevrijheid bezit en met zijn eigen wil zijn voorkeur bepaalt om iets te verrichten. Daarom is ieder mens verantwoordelijk voor zijn daden die hij met zijn eigen wil heeft verricht. Hij zal zijn beloningen zien als hij goede daden heeft verricht en zijn bestraffing als hij slechte daden heeft verricht.