De voordelen van het geloven in de engelen

Er zijn engelen die ons nooit verlaten en altijd bij ons zijn. De engelen genaamd: “Kirāman Kātibīn” hebben de taak om onze goede daden en slechte daden op te schrijven. Dat wil zeggen dat de mens nooit alleen is, zelfs wanneer hij alleen is. Er zijn engelen die altijd toezicht op ons houden en onze daden opschrijven.

Een moslim kan het zich niet veroorlogen om de volgende uitspraken te doen: “Niemand kan me zien, ik kan doen wat ik wil.” Deze onverantwoordelijke uitspraak is een slechte eigenschap, die niet bij een moslim past.

Een moslim kan het zich niet veroorloven om slechte daden te verrichten. Dat komt omdat hij weet dat de engelen voortdurend toezicht over hem hebben. Hij dient zich ervan bewust te zijn dat zijn goede en zijn slechte daden door de engelen worden bijgehouden. Het geloof in de engelen weerhoudt ons er dus van het kwade te doen.

Daarnaast zijn er ook engelen die ons tegen het kwade beschermen en ons tot het goede aansporen. De engel is een voorbeeld van schoonheid en goedheden in de wereld en de duivel is een slecht voorbeeld van het kwade en van de lelijkheid. De engel roept de mens tot het goede en de duivel tot het slechte aan.

Een voorbeeld. Het moment wanneer er een gevoel van medelijden in ons verschijnt wanneer we een arm, hongerig, hulpeloos persoon tegenkomen. Dit verborgen gevoel in ons innerlijk spoort ons aan om de arme mens te helpen. Dit is de stem van een engel. Een andere stem die ons bang maakt dat ons geld zal verminderen en ons er vervolgens van weerhoudt om de arme mens te helpen, is de de stem van de duivel.

In dat geval moeten we gehoor geven aan de roeping die ons aanspoort om de arme te helpen: dit is immers een vriendelijke stem die het goede liefheeft en ons aanspoort om het goede te verrichten.

Het geloof in de engelen zorgt er dus voor om ons van het kwade te weerhouden en onze gedragingen te verbeteren.

De profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft het volgende overgeleverd:

“Zowel de duivel als de engel brengen sommige dingen in de harten van de mensen teweeg. Het werk van de duivel is het aanroepen tot het kwaad en tot het afstand houden van de waarheid. Het werk van de engel is het aanroepen tot het goede en tot het zich verre houden van het kwade. Degene die een stem hoort die tot het goede aanroept, mag weten dat het de stem van een engel is. Degene die een stem hoort die tot het slechte aanroept, mag weten dat het de stem van de duivel is; laat diegenen afstand van hem houden en hun toevlucht bij Allah zoeken.”