De belangrijkste taken en namen van de engelen

De engelen bevinden zich op de aarde en in de hemelen, in onze omgeving en zijn overal aanwezig. Alleen Allah weet het aantal van de engelen. Iedere engel heeft een vastgestelde taak van Allah.

Sommige engelen zijn voortdurend Allah aan het aanbidden en anderen hebben een plicht in de orde en in de regelingen van het universum.

Ze hebben de kracht om grote werken te verrichten, die zich buiten het bereik van de mensen bevinden. Er zijn ook engelen die adviseren tot de goedheid van de mensen en die de mensen tegen het kwade beschermen. Ook worden er engelen gestuurd om de gelovigen in moeilijke tijden te helpen. De Almachtige Allah heeft het bestaan van de engelen en de oneindige macht van de engelen aangetoond. 

Grote engelen en hun taken 

1) Jibrīl/Cebrāīl: Jibrīl/Cebrāīl is de grootste van de engelen. Cebrāīl is de boodschapper tussen Allah en de profeten. Cebrāīl brengt het boek van Allah naar de profeten. Cebrāīl is degene die ons heilige boek (de Koran) van Allah naar onze profeet heeft gebracht. Cebrāīl brengt de woorden van Allah naar de profeten. 

2) Mīkāīl: Deze engel heeft de regeling van de natuur als zijn taak. Zoals het laten regen, het laten waaien van de wind, het laten groeien van een zaadje.

3) Isrāfīl: Deze engel heeft de taak om het einde van de wereld te veroorzaken en de mensen na de dood op te wekken.

4) Azrāīl (Malak al-mawt): Azrāīl neemt het leven van de mensen die het einde van hun leven hebben bereikt.

Na deze vier grote engelen is er ook een aantal andere engelen:

Kirāman Kātibīn: Dit zijn twee engelen. De ene engel bevindt zich aan de rechter kant van de mens en de andere engel aan de linkerkant. De engel aan de rechterkant schrijft de goede daden op die de mens heeft verricht. De engel aan de linkerkant schrijft de slechte daden op die de mens heeft verricht. Zo zullen de goede en slechte daden die de mens heeft begaan in zijn “daden boek” plaatsvinden. Het boek van de daden houdt in een boek waarin de goede daden zowel als de slechte daden van een mens staan.

Ridwān: De leider van de engelen in het Paradijs.

Mālik: De leider van de engelen in de Hel.

Munkar en Nakīr: Deze twee engelen hebben de taak om de mensen in hun graf te ondervragen.