De aard en bijzonderheden van de engelen

De tweede verplichting van het geloof is om te geloven in de engelen. De engelen zijn wezens geschapen uit licht. Ze eten en drinken niet. De engelen hebben geen mannelijkheid of vrouwelijkheid.

De engelen zijn de geliefde dienaren van Allah. De engelen volbrengen de geboden van Allah foutloos en begaan nooit een zonde.

De Almachtige Allah heeft de schepselen uit verschillende vormen geschapen. Sommige vormen van hen kunnen we zien en sommige vormen kunnen we niet zien. De mens kan sommige wezens niet zien. Dat komt omdat het menselijke oog niet is geschapen om alle dingen te kunnen zien. Het vermogen om zulke schepselen te kunnen waarnemen is voor de mens begrensd.

Bijvoorbeeld: Net zoals we een klein object niet kunnen zien, zijn we ook niet in staat om de lucht, de wind en het verstand te zien. De elektrische stroom die door de draden gaat is ook niet zichtbaar. Niettemin weten we wel dat deze dingen bestaan. Ook de engelen zijn onzichtbare schepselen die bestaan.

We kunnen de engelen niet zien omdat ze uit licht geschapen zijn. Toch geloven we wel in het bestaan van de engelen, omdat Allah het bestaan van de engelen in de Heilige Koran heeft bekendgemaakt. Ook profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft de engelen gezien en aan ons vermeld. Alles wat de Almachtige Allah en de geliefde profeet hebben vermeld is waar. Om deze reden geloven we met zekerheid in het bestaan van de engelen.