Soorten openbaring

1- Oprechte dromen: Allah heeft de kennis door middel van een ware droom aan zijn profeten bekendgemaakt. De eerste openbaring van onze geliefde profeet begon met een oprechte droom. Alles wat onze profeet in zijn droom had gezien werd nadien echt verwezenlijkt.

2- Openbaringen door een ingeving: Allah plaatst sommige dingen in de harten van de profeten, dingen waarnaar Allah zelf naar verlangt.

3- Woorden achter een gordijn: Het horen van de woorden van Allah zonder een spreker gezien te hebben.

4- Openbaringen door middel van een boodschapper (engel): De Almachtige Allah heeft Zijn woorden aan de profeten bekendgemaakt door een engel te zenden.

De engel die de woorden van Allah aan de profeten verkondigd, verscheen ook wel eens in zijn eigen gedaante, soms ook in de vorm van een mens. Degenen die daar aanwezig waren, zagen hem en hoorden zijn stem.

Op sommige tijden was de engel zelf niet zichtbaar voor de profeten, maar verkondigde hij wel de openbaring aan de profeten.

De openbaring van de Koran werd als de vierde soort verkondigd. Namelijk, door een boodschapper te zenden die de Koran aan onze profeet heeft verkondigd.

De grootste engel genaamd “Jibrīl/Cebrāīl” is de boodschapper die de Koran van Allah naar profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gebracht.