De bijzonderheden van de Koran

De Koran is het heilige boek van de moslims dat door Allah aan de laatste en grootste profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gezonden.

Er zijn vele bijzonderheden die de Koran superieur maken en doen onderscheiden ten opzichte van de andere heilige boeken.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

  • De Koran is tot ons gekomen zonder enige verandering, geheel zoals hij aan onze Profeet is geopenbaard. En tot aan de Dag der Opstanding zal hij onveranderd blijven.
    Sommige heilige boeken zijn volledig verloren geraakt. Andere heilige boeken kunnen als verloren worden beschouwd door de vele veranderingen die ze hebben ondergaan; geen van hen kon niet worden beschermd.

De Almachtige Allah verzekert met dit vers om de Heilige Koran te beschermen:

“Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.” (15:9)

Allah heeft de Koran werkelijk beschermd tot op de dag van vandaag, en Hij zal hem ook tot aan de Dag des Oordeels beschermen.

  • De Koran is niet als geheel neergezonden. De verzen en hoofdstukken daalden gedeelte voor gedeelte neer, afhankelijk van tijd en gebeurtenissen. Dit zorgde ervoor dat het gemakkelijker was om de verzen en de hoofdstukken te begrijpen en te onthouden.
  • De Koran is het laatste boek van Allah. Na de Koran zal er geen ander boek komen. De geboden van de Koran zullen tot aan de Dag des Oordeels geldig zijn; zij zullen niet worden veranderd. Eerdere boeken werden alleen voor een bepaalde tijd gezonden.
  1. De Koran is een boek dat aan de hele mensheid is gezonden. De Koran voldoet aan de behoeften van elke eeuw en is vol van waarheid en van wijsheid. Andere heilige boeken zijn aan sommige volken gezonden.
  1. De Koran is het grootste en eeuwige wonder van onze profeet. Zowel de woorden als de betekenissen vormen een uniek wonder, met hoge waarheden.