De aard van de openbaring

De betekenis van wahy is: iets heimelijk en snel informeren. In religieuze termen van de openbaringen betekent de wahy het volgende: de informatie die rechtstreeks door Allah of door middel van een boodschapper aan de profeten wordt vermeld.

De dingen die Allah aan Zijn uitverkoren dienaren bekendmaakt geschieden op enkele speciale manieren; Allah heeft Zijn woord via verschillende soorten openbaringen aan de profeten bekendgemaakt.