Het bestaan en eenheid van Allah

De eerste van de zes verplichtingen van het īmān (geloof) is om in Allah te geloven. De “eerste” en “belangrijkste” taak van iedere verstandige persoon die de puberteit heeft bereikt is te geloven in het bestaan en de eenheid van Allah.

Als we naar onze omgeving kijken, zien we dat niets vanuit zichzelf is ontstaan. Een prachtig kunstwerk duidt op de aanwezigheid van de kunstenaar: een ontwerper die de klok maakt, een schilder die de muren van onze kamers opsiert, een bouwvakker die de gebouwen bouwt. Er bestaat daarom geen enkele twijfel. Zelfs een auto ontstaat niet vanuit zichzelf. Er moet een deskundige zijn die de auto ontwerpt. Niets ontstaat vanuit zichzelf. Net zoals een klok, mooie kunstwerken en gebouwen niet uit zichzelf zijn ontstaan, is ook de wereld en het universum niet uit zichzelf ontstaan.

De wolken, de wereld, de zon, en het universum hebben allemaal een orde van Allah gekregen waar ze zich aan moeten houden. Als de zon een klein afstand dichter bij de aarde zou staan, dan zou de aarde veel warmer worden waardoor er geen leven meer zou kunnen ontstaan. Als de zon een kleine afstand verder van de aarde zou staan, dan zou de aarde veel kouder worden, waardoor er ook geen leven meer zou kunnen ontstaan. Alles is op een perfecte manier geordend door de Schepper.

In dat geval is er ook een schepper die de mensen vanuit een prachtig kunstwerk heeft geschapen. Een schepper die het universum volgens een zeer klein plan heeft opgericht en vervolgens het in een perfecte orde heeft doen functioneren. Deze heilige schepper is de Almachtige Allah. De perfecte orde en harmonie die in het heelal aanwezig zijn, laten het bestaan en de eenheid van Allah zien.

Onze eerste taak is om in Allah te geloven. Allah heeft ons geschapen en Hij is degene die ons in leven houdt. Daarom moeten we vanuit het hart verbonden zijn met Allah. We moeten de eigenschappen van Allah leren kennen om Zijn heilige bestaan beter te begrijpen en om op een juiste manier te geloven in het bestaan van Allah.