De liefde voor Allah

Allah heeft ons ogen gegeven om te zien, oren om te horen, een tong om te spreken. Hij heeft ons handen en voeten gegeven om verschillende werken te kunnen verrichten. Allah heeft onze lichamen uitgerust met wijsheden en intelligentie, alsmede ons in een superieure toestand geschapen.

De aarde is voorzien van verschillende gunsten om gezond en gelukkig te leven, vanaf de lucht dat we inademen tot aan het water dat we drinken. We zullen begrijpen in hoeveel goedheden Allah voor ons heeft voorzien als we aan al deze gunsten denken.
De Almachtige Allah zegt het volgende:

“Als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen.” (14:3)

De mens respecteert degenen waar hij van houdt en weerhoudt zich van gedragingen die hem niet tevreden zullen stellen. De liefde voor Allah is te voldoen wanneer zijn gezegende naam met alle respect wordt herdacht en wanneer verplichtingen die Allah ons heeft geboden met plezier worden verricht.

Aan de liefde voor Allah is ook te voldoen door de dingen te vermijden die Allah voor ons verboden heeft verklaard. Indien we dat doen en werkelijk bewijzen dat we Hem liefhebben, zal Allah ons ook liefhebben en ons veel meer gunsten in het Hiernamaals geven dan de wereldlijke gunsten. De grootste gelukzaligheid voor een mens is om een persoon te zijn die Allah liefheeft.